Follow this blog with bloglovin

Follow on Bloglovin

lunes, 28 de abril de 2014
Os bosques son lugar onde explorar. Tras a expedición de recoñecememnto o día anterior (con pés enlamados tamén), voltamos ao día seguinte día Laura e eu ao mesmo sitio.
Son só tres fotos, non me deu tempo a escoller máis, pero estou satisfeita co resultado.