Follow this blog with bloglovin

Follow on Bloglovin

jueves, 4 de abril de 2013
Os meus problemas veñen 
da túa tendencia
ás variedades.